Paydaşlar (Türkçe)

Bir kuruluşun faaliyet alanıyla bağlantılı olan, kuruluşun ticari faaliyetleri üzerinde etkisi olan veya kuruluşun faaliyetlerinden, ürünlerinden ve/veya hizmetlerinden halihazırda veya gelecekte önemli ölçüde etkilenecek olan gerçek veya tüzel kişiler veya gruplardır.

Stakeholders (English)

Legal or natural persons or groups of persons connected to an organisation’s sphere of activity that either have an influence on its business operations or are already or will, in the future, be significantly affected by the activities, products and/or services of the organisation. 

Anspruchsgruppen (pl) (Deutsch)

Juristische oder natürliche Personen bzw. Personengruppen aus dem Umfeld der Organisation, die entweder einen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit haben oder aber aktuell oder in Zukunft erheblich von Aktivitäten, Produkten und/oder Dienstleistungen der Organisation betroffen sind.

Açıklama:

Sürdürülebilirlik amaçlarına hızla ulaşabilmek için tüm değer zinciri ve ürün yaşam döngüsünde rol oynayanların çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Paydaşların doğru tespiti ve onlarla uyumlu işbirliği, şirketlerin sürdürülebilir hedef oluşturmalarına, piyasalardaki gelişmelere hızlı tepki vermelerine, sorumlulukların belirlenmesine ve en önemlisi, sorunlu konuların belirlenip ortak çözümlerin bulunmasına yardımcı olur.

İlgili Kavramlar:
Paydaşlar (Stakeholders), Ekonomik Sürdürülebilirlik (Economic Sustainability), Sürdürülebilir İş Süreçleri (Sustainable Business Process) Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (Sustainable Development Goals, SDGs) Tedarik Zinciri (Supply Chain), Değer Zinciri (Value Chain) Sürdürülebilir Tedarik (Sustainable Procurement)

EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.deutscher-nachhaltigkei...