Sürdürülebilirlik (Türkçe)

Doğal kaynakların ve gelecek nesillerin suya, malzemeye, kaynaklara, sosyal ve ekonomik gereksinimlere erişiminin korunması amacıyla, çevre üzerindeki insan etkisinin mümkün olduğunca azaltılmasını sağlayan koşullardır.

Sustainability (English)

The conditions that ensure that human impact on the environment is sufficiently mitigated in pursuit of the protection of natural resources and of future generations' access to water, material, resources, and social and economic requirements.

Nachhaltigkeit (-e) (Deutsch)

Die Bedingungen, die gewährleisten, dass der menschliche Einfluss auf die Umwelt ausreichend gemildert wird, um die natürlichen Ressourcen und den Zugang zukünftiger Generationen zu Wasser, Material, Ressourcen und sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse zu schützen.

Açıklama:

İnsanların hayatta kalma ve refah için doğal çevreye bağlı olduğu ve insanların ve doğanın üretken bir uyum içinde var olabileceği ilkesine dayanan bu kavram, 1987 yılında BM Brundtland Komisyonu Raporu ile gündeme gelmiştir. Raporda, sürdürülebilirlik; “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılamak” olarak tanımlamıştır. Uluslararası alanda, sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önlemlerin küresel iklim değişikliği tehdidi ile birlikte ele alınması ve gelecek nesilleri olumsuz etkilemeyecek çözümler üretilmesi gerekmektedir.

İlgili Kavramlar:
Sürdürülebilirlik (Sustainability), Sürdürülebililik Perspektifi (Sustainability Aspects) Sürdürülebilirlik Süreci (Sustainability Process), Sürdürülebilirlik Stratejisi (Sustainability Strategy), Sosyal Perspektif (Social Aspect) Ekonomik Perspektif (Economic Aspect) Çevresel Perspektif (Environmental Aspect) Kurumsal Perspektif (Institutional Aspect) Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development), Küresel Isınma (Global Warming), İklim Değişikliği (Climate Change)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...