Sürdürülebilirlik Göstergeleri (Türkçe)

Çevresel, ekonomik, sosyal ve katılım boyutları ile sürdürülebilir kalkınmanın odağındaki sorunlu alanların tanımlanmasına yönelik parametrelerdir.

Sustainability Indicators (English)

Parameters for the trend description of central problem areas of sustainable development in the ecological, economic, social and participatory dimensions.

Nachhaltigkeitsindikatoren (pl) (Deutsch)

Kenngrößen für die Trendbeschreibung zentraler Problemfelder einer nachhaltigen Entwicklung in der ökologischen, ökonomischen, sozialen und partizipatorischen Dimension.

Açıklama:

Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli konularındandır. Ekonomik, sosyal ve çevresel amaçlı hedeflerin yerine getirilip getirilmediği veya hedeflere ne derece ulaşıldığı kabul edilebilir parametreler ve göstergeler yardımıyla gerçekleştirilir. Örneğin; BM, 17 SKA'ya ulaşmak için, 241 göstergeyi üye devletlere yardımcı olmak üzere düzenlemiştir. Ayrıca, AB'nde BM sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşımı desteklemek için yaklaşık 100 göstergelik bir set hazırlanmıştır. SKA'lar kapsamında ülkeler, hedeflere yönelik ölçümler için kendi gösterge setlerini de hazırlayabilirler.

İlgili Kavramlar:
Sürdürülebilirlik Göstergeleri (Sustainability Indicators), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA ve Göstergeleri) Sürdürülebilirlik (Sustainability), Sürdürülebililik Perspektifi (Sustainability Aspects) Sürdürülebilirlik Stratejisi (Sustainability Strategy), Sosyal Perspektif (Social Aspect) Ekonomik Perspektif (Economic Aspect) Çevresel Perspektif (Environmental Aspect) Kurumsal Perspektif (Institutional Aspect) Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
wirtschaftslexikon.gabler.d...