Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi (Türkçe)

Şirketlerin, projelerin veya ülkelerin, önceden belirlenmiş çevresel ve/veya sosyal sürdürülebilirlik kriterlerine göre performanslarının derecelendirme süreçleridir.

Sustainability Rating (English)

Processes for assessing companies, projects or countries in terms of their performance in relation to predetermined environmental and/or social sustainability criteria.

Nachhaltigkeitsrating (-s) (Deutsch)

Verfahren zur Beurteilung von Unternehmen, Projekten oder Ländern hinsichtlich ihrer Leistung in Bezug auf vorab bestimmte umweltbezogene und/oder soziale Nachhaltigkeitskriterien.

Açıklama:

Günümüzde birçok ülke, şirket, kuruluş ve topluklar sürdürülebilirlik boyutlarını sadece gündeme getirilen veya üzerinde konuşulan konular olmaktan çıkarmış; bu alanda elle tutulur, ciddi faaliyetleri sürdürmek ve sonuç almak üzere stratejiler oluşturur hale gelmiştir. Bu gelişmeler karşısında, öncelikle çevresel konular olmak üzere, diğer sürdürülebilirlik alanlarında bazı taraflar ve şirket göz boyayıcı veya gerçek dışı bilgi verme yoluna gitmektedir. Bu tür yanıltıcı durumların önlenebilmesi amacıyla, uluslararası alanda kabul edilen ve güvenilir sürdürülebilirlik değerlendirmeleri ve derecelendirmelerine yönelik talep artmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi (Sustainability Rating), Yeşil Göz Boyama (Greenwashing), Sürdürülebilirlik Göstergeleri (Sustainability Indicators), Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.gabler-banklexikon.de/d...