Sürdürülebilirlik Stratejisi (Türkçe)

İlgili sürdürülebilirlik perspektiflerinin nasıl ele alınacağını özetleyen stratejidir.

Sustainability Strategy (English)

The strategy which outlines how the relevant sustainability aspects will be handled.

Nachhaltigkeitsstrategie (-e) (Deutsch)

Eine Nachhaltigkeitsstrategie beschreibt den Plan, wie mit relevanten Nachhaltigkeitsthemen umgegangen wird.

Açıklama:

İşletmelerde sürdürülebilirliğin somut olarak nasıl ele alınacağı ve yapılandırılacağı, işletme içi ve dışında içselleştirmenin ne şekilde sağlanacağı, ne tür analizlere ve eylem planlarına ihtiyaç duyulacağı, geniş katılımlı ve uyumlu bir sürdürülebilirlik stratejisi ile sağlanır. Sürdürülebilirlik stratejisi, işletmenin geleceği açısından, taviz verilmeden ve belirli gerekçelere sığınmadan, tam inanç ile yaklaşılması gereken bir ödevdir. İşletmeler, sürdürülebilirlik stratejilerini mevcut stratejilerine uyumlandırmayı değil, sürdürülebilirlik stratejilerini işletmenin ana stratejisi olarak konumlandırmak durumundadırlar. Bu açıdan yaklaşıldığında, Sürdürülebilirlik Stratejisi işletmenin ana stratejisi olmalıdır.

İlgili Kavramlar:
Sürdürülebilirlik Stratejisi (Sustainability Strategy), Sürdürülebililik Perspektifi (Sustainability Aspects) Sürdürülebilirlik Süreci (Sustainability Process), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development), Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria), Önemlilik Analizi (Materiality Analysis)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.deutscher-nachhaltigkei...