Sürdürülebilir Tüketim (Türkçe)

Sürdürülebilir tüketim, ekonomik olarak uygulanabilir ve uzun vadede çevreye zarar vermeyen üretimdir.

Sustainable Consumption (English)

Sustainable consumption is production that is economically viable and does not degrade the environment over the long run.

Nachhaltiger Konsum (-r) (Deutsch)

Nachhaltiger Konsum ist eine Produktion, die wirtschaftlich tragbar ist und auf Dauer die Umwelt nicht zerstört.

Açıklama:

Dünya nüfusu devamlı artmakta ve yaşam için gerekli doğal kaynaklar ise sınırlı miktarda bulunmaktadır. Bu durum, sürdürülebilirlik hedeflerine arzulanan seviyede ulaşılabilmesi için sürdürülebilir tüketimin önemini en ön sıraya getirmektedir. Hane başı tüketim miktarı da başta gelişmişmiş ülkeler olmak üzere sera gazı üretiminde önemli yer tutmaktadır. Diğer taraftan, aşırı tüketim sonucu ortaya çıkan atıkların toprak ve su üzerinde neden olduğu kirlilik ve ortaya çıkan çevre felaketleri de ayrı bir sorundur. Bu çerçevede insanların tüketim yönünden doğaya zarar vermeyecek şekilde bir davranış dönüşüm sürecine girmeleri ve bunda eğitim aracının yoğun kullanımı günümüzde ulusal ve uluslarası en önemli çalışmalardan birisidir.

İlgili Kavramlar:
Sürdürülebilir Tüketim (Sustainable Consumption), Sürdürülebilir Üretim (Sustainable Production) Sürdürülebilirlik (Sustainability), Sürdürülebilirlik Stratejisi (Sustainability Strategy), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development), Yeniden Kullan (Reuse), Ekonomik Sürdürülebilirlik (Economic Sustainability)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL

Kaynak:
prais.unccd.int/sites/defau...