Sürdürülebilir İmalat (Türkçe)

Enerji ve doğal kaynakları korurken, olumsuz çevresel etkileri en aza indiren, ekonomik olarak sağlam süreçlerle üretilen ürünlerin imalatıdır.

Sustainable Manufacturing (English)

The creation of manufactured products through economically-sound processes that minimize negative environmental impacts while conserving energy and natural resources.

Nachhaltige Produktion (-e) (Deutsch)

Die Gestaltung von hergestellten Produkten durch wirtschaftlich sinnvolle Prozesse, die negative Umweltauswirkungen minimieren und gleichzeitig Energie und natürliche Ressourcen bewahren.

Açıklama:

Sürdürülebilir üretim teknikleri ve teknolojileri; temiz üretim ve yenilenebilir enerji, ekolojik üretim, enerji verimli üretim, yeniden imalat, malzemelerin geri dönüşümü, çevreye duyarlı ürün ve üretim tasarımı, sürdürülebilir ileri üretim sistemleri, sürdürülebilir üretim için eğitimler ve yetenek geliştirme vb. konuları kapsar. Bunlara ek olarak, sürdürülebilir üretim; çalışan, toplum, tüketici güvenliği ve üretici sorumluluğu vb. uygulamaları da dikkate almaktadır.

İlgili Kavramlar:
Sürdürülebilir İmalat (Sustainable Manufacturing), Sürdürülebilir Tasarım (Sustainable Design) Yenilenebilir Enerji (Renewable Energy) Döngüsellik (Circularity), Geri Dönüşüm (Recycling), Yeniden İmalat (Remanufacturing), İleri İmalat (Advanced Manufacturing) Sürdürülebilirlik (Sustainability)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...