Toplam Mülkiyet Maliyeti (Türkçe)

Tüketicilerin ve şirket yöneticilerinin bir sermaye yatırımının satın alınmasına yönelik doğrudan ve dolaylı maliyetleri incelemelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan finansal değerlendirmedir.

Total Cost of Ownership (English)

A financial estimate designed to help consumers and enterprise managers assess direct and indirect costs related to the purchase of any capital investment.

Gesamtkosten des Eigentums (-e) (Deutsch)

Eine finanzielle Einschätzung, die Verbrauchern und Geschäftsführern helfen soll, die direkten und indirekten Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf einer Kapitalanlage zu bewerten.

Açıklama:

Toplam mülkiyet maliyeti; mal ve hizmetlerin tedarik masraflarının dışında, tüm yaşam döngülerini kapsayan doğrudan ve dolaylı masrafları da dikkate alan bir muhasebe sistemidir. Bu tür maliyet hesaplaması işletmenin yatırım kararlarına yardımcı olur. Son yıllarda sürdürülebilirlik konusunun önem kazanması ile, sosyal ve çevresel konular, kapsam içinde daha fazla ele alınmaya başlanmıştır.

İlgili Kavramlar:
Toplam Mülkiyet Maliyeti (Total Cost of Ownership (TCO)), Yaşam Döngüsü Maliyeti (Life Cycle Cost), Doğrudan Maliyetler (Direct Costs) Dolaylı Maliyetler (Indirect Costs) Fayda Maliyet Analizi (Cost Benefit Analysis (CBA)), Çevre Maliyetleri (Enviromental Costs) Sosyal Maliyetler (Social Costs) Çevre Ekonomisi (Environmental Economics)

EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...