Karbon Saydamlık Projesi

Karbon Saydamlık Projesi (Türkçe)

İşletmelerin ve şehirlerin sera gazı emisyonlarını azaltmaları ve sürdürülebilir su kullanmaları için çalışan, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur.

Carbon Disclosure Project (CDP) (English)

The Carbon Disclosure Project (CDP) is an independent not-for-profit organization working to drive greenhouse gas emissions reduction and sustainable water use by business and cities.

Carbon Disclosure Project (-s) (CDP) (Deutsch)

Eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die sich für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die nachhaltige Wasserverbrauch von Betrieben und Städten einsetzt.

Açıklama:

2000 yılında Londra'da kurulmuştur. Amacı; firmaların, yerel yönetimlerin sera gazı emisyonlarını, gönüllülük ilkesi çerçevesinde, belirli sürelerde kamuoyuna duyurmalarını sağlamaktır. Kuruluş , bu konuda standartlaşmış soru formları hazırlamaktadır. Küresel bazda sera gazı, su ve orman konusunda en büyük veri bankasına sahiptir. Sürdürülebilirlik konusunda çalışan kuruluşlarla yakın temasları olan Kuruluş, 2010'dan itibaren Türkiye'de de faaliyet göstermektedir.

İlgili Kavramlar:
Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project (CDP)), İklim Beyanı Standartları Kurulu (Climate Disclosure Standardizaton Board (CDSB)), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), Karbon Ayakizi (Carbon Footprint), Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Emission Trading System, ETS) Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği (International Emissions Trading Association (IETA)) ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S.Environmental Protection Agency (EPA))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.eea.europa.eu/data-and-...