BM İklim Değişikliği Konferansı (2021 : COP26) (Türkçe)

26. Yıllık Taraflar Konferansı (COP26), 31 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri ​​arasında Glasgow'da gerçekleşmiştir.

UN Climate Change Conference (2021: COP26) (English)

The 26th Annual Conference of the Parties (COP26) took place in Glasgow from 31 October to 12 November 2021.

UN-Klimakonferenz (-e) (2021: COP26) (Deutsch)

Die 26. Jahreskonferenz der Vertragsparteien (COP26) fand vom 31. Oktober bis 12. November 2021 in Glasgow statt.

Açıklama:

BM Çevre Programı, üye ülkelerde sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda iki önemli anlaşmayı kabul etmiştir. Bunlar; 1997'de kabul edilen Kyoto Protokolü ve 2015'te kabul edilen Paris Anlaşması'dır. Paris Anlaşması'nda, küresel sıcaklık artışını sınırlama hedefine ulaşmak ve bu artışı sınırlandırmak için, ulusal olarak belirlenmiş katkı yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımın devamı olarak, iklim değişikliği konusunda harekete geçme ve Glasgow İklim Paktı'nı oluşturma taahhüdü için COP26'da bir araya gelen taraflar, yüzyılın ortasına kadar küresel net sıfıra ulaşmayı ve maksimum 1,5 derecelik ısınmayı ulaşılabilir hedefler olarak benimsemiştir. COP 26; BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni onaylayan 197 ülke temsilcilerinin katılımıyla, 2021 yılında Glasgow'da gerçekleştirilmiştir.

İlgili Kavramlar:
BM İklim Değişikliği Konferansı (2021 : COP26) (UN Climate Change Conference 2021: COP26), BM Çevre Programı (UNEP) (UN Environment Programme (UNEP)), BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) (UN Conference on Environment and Development (UNCED)), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)) Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) (UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)), BM Kalkınma Programı (UNDP) (UN Development Programme (UNDP)), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.unep.org/unep-climate-c...