BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED)

BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) (Türkçe)

Dünya Zirvesi olarak bilinen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED), insanın sosyo-ekonomik faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisine odaklanmak için, 1972 yılında İsveç Stockholm'de düzenlenen Birinci İnsan Çevresi Konferansı'nın 20. yıldönümü münasebetiyle, 3-14 Haziran 1992 tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilmişdir.

UN Conference on Environment and Development (UNCED) (English)

The UN Conference on Environment and Development (UNCED) known as the Earth Summit, was held in Rio de Janeiro, Brazil, from 3-14 June 1992, on the occasion of the 20th anniversary of the First Human Environment Conference held in Stockholm, Sweden, in 1972, to focus on the impact of human socio-economic activities on the environment.

Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (-e) (UNCED) (Deutsch)

Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED), bekannt als Erdgipfel, fand vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de Janeiro, Brasilien, anlässlich des 20. Jahrestages der ersten Konferenz über die menschliche Umwelt in Stockholm, Schweden 1972, statt, um sich auf die Auswirkungen menschlicher sozioökonomischer Aktivitäten auf die Umwelt zu konzentrieren.

Açıklama:

UNCED’in en önemli sonuçlarından biri, 21. yüzyılda genel sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve geleceğe yatırım yapmak için yeni stratejiler talep eden eylem programı; Gündem 21'dir. Dünya Zirvesi birçok büyük başarıya imza atmıştır. Rio Deklarasyonu ve onun 27 evrensel ilkesi, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Orman Yönetimi İlkeleri Bildirgesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu kurulması bunlar arasındadır.

İlgili Kavramlar:
BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) (UN Conference on Environment and Development (UNCED)), BM İklim Değişikliği Konferansı (2021 : COP26) (UN Climate Change Conference 2021: COP26), BM Çevre Programı (UNEP) (UN Environment Programme (UNEP)), Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)) BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) (UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)), BM Kalkınma Programı (UNDP) (UN Development Programme (UNDP)), Gündem 21 (Agenda 21) Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (Commission on Sustainable Development) Orman Yönetimi İlkeleri Bildirgesi (Declaration on the Principles of Forest Management) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.un.org/en/conferences/e...