BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) (Türkçe)

BM'nin ticaret ve kalkınma ile ilgilenen ana organı olan UNCTAD, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak, BM bünyesinde özel bir konuma sahiptir.

UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) (English)

As the UN’s main body dealing with trade and development, UNCTAD holds a unique position within the UN family, taking to heart the needs of developing countries.

Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (-e) (UNCTAD) (Deutsch)

Als Hauptabteilung der UN, die sich mit Handel und Entwicklung beschäftigt, nimmt die UNCTAD eine einzigartige Position innerhalb der UN-Familie ein, da sie die Bedürfnisse der Entwicklungsländer berücksichtigt.

Açıklama:

UNCTAD, BM Sekreteryası'nın bir parçası olarak, BM Genel Kurulu'na ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'e rapor verir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu'nun bir parçasıdır. Üye ülkeler, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, medya ve gençlerle birlikte çalışmaktadır. BM Genel Kurulu ilk Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nı 1964 yılında yapmıştır. Daha sonra, Konferansı daimi bir Sekreterya ile kurumsallaştırmış ve her dört yılda bir toplanma yetkisi vermiştir. UNCTAD, gelişmekte olan ülkelerin küreselleşmiş bir ekonominin faydalarına daha adil ve etkin bir şekilde erişmelerini desteklemekte; daha büyük ekonomik entegrasyonun potansiyel dezavantajlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır.

İlgili Kavramlar:
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) (UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)), BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) (UN Conference on Environment and Development (UNCED)), BM İklim Değişikliği Konferansı (2021 : COP26) (UN Climate Change Conference 2021: COP26), BM Çevre Programı (UNEP) (UN Environment Programme (UNEP)), Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)) BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), BM Kalkınma Programı (UNDP) (UN Development Programme (UNDP)), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
unctad.org/about