BM Kalkınma Programı (UNDP) (Türkçe)

BM'nin, değişimi savunan ve ülkeleri, insanların daha iyi bir yaşam kurmalarına yardımcı olmak için bilgi, deneyim ve kaynaklara bağlayan küresel kalkınma ağıdır.

UN Development Programme (UNDP) (English)

The UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life.

Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (-s) (UNDP) (Deutsch)

Das globale Entwicklungsnetzwerk der UN, das sich für Veränderungen einsetzt und Länder mit Wissen, Erfahrung und Ressourcen verbindet, um Menschen dabei zu helfen, ein besseres Leben aufzurichten.

Açıklama:

UNDP; sürdürülebilir kalkınma, demokratik yönetişim ve barışı tesis, iklim ve afet direnci olmak üzere üç ana alana odaklanmıştır. 165 ülkeyi kapsayan ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini ilerletmek için çalışmaktadır. BM fonu, programı, uzman kuruluşu ve diğer organları birleştiren bir ağ olan BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu'nun (UNSDG) merkezinde yer almaktadır. Program , üye devletlerin önceliklerine ve ülke bağlamına dayalı olarak sürdürülebilir kalkınma gündemini yönlendirmede kritik bir danışmanlık rolüne sahiptir. UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın uygulanmasını desteklemektedir.

İlgili Kavramlar:
BM Kalkınma Programı (UNDP) (UN Development Programme (UNDP)), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) (UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)), BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) (UN Conference on Environment and Development (UNCED)), BM İklim Değişikliği Konferansı (2021 : COP26) (UN Climate Change Conference 2021: COP26), BM Çevre Programı (UNEP) (UN Environment Programme (UNEP)), Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)) BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu (UN Sustainable Development Group (UNSDG)) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.undp.org