BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (Türkçe)

UNFCCC , iklim değişikliği tehdidine karşı küresel tepkiyi desteklemekle görevli BM kuruluşudur.

UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (English)

The UNFCCC , is the UN entity, tasked with supporting the global response to the threat of climate change.

Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (-e) (UNFCCC) (Deutsch)

Das UNFCCC ist die UN-Dienststelle, die mit der Unterstützung der globalen Reaktion auf die Gefahr durch den Klimawandel beauftragt ist.

Açıklama:

UNFCCC, 1997 tarihli Kyoto Protokolü'nün ve 2015 tarihli Paris Anlaşması'nın ana Sözleşmesidir. Sözleşme'ye 198 üye/bölge taraf olmuştur. Sözleşme, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu ortadan kaldırma çabaları bağlamında, iklim değişikliği tehdidine verilen küresel tepkiyi güçlendirmeyi ve atmosferdeki sera gazlarını, iklim sistemine tehlikeli antropojenik müdahaleyi önleyecek bir seviyede sabitlemeyi amaçlar. Bu doğrultuda; 1) Küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin altında tutmak ve sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde sınırlamak için çaba sarf etmek, bunun iklim değişikliğinin risklerini ve etkilerini önemli ölçüde azaltacağını kabul etmek; 2) İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneğini artırmak ve gıda üretimini tehdit etmeyecek şekilde, iklim direncini ve düşük sera gazı emisyonu gelişimini teşvik etmek; 3) Düşük sera gazı emisyonlarına ve iklime dayanıklı kalkınmaya yönelik bir patika ile tutarlı finansman akışları sağlamak, hedeflenmiştir.

İlgili Kavramlar:
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), BM Çevre Programı (UNEP) (UN Environment Programme (UNEP)), Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)) BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)) BM Kalkınma Programı (UNDP) (UN Development Programme (UNDP)), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) (UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)), BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) (UN Conference on Environment and Development (UNCED)), BM İklim Değişikliği Konferansı (2021 : COP26) (UN Climate Change Conference 2021: COP26), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
unfccc.int/