BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (Türkçe)

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi dünyadaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir.

UN Global Compact (English)

The UN Global Compact is the largest corporate sustainability initiative in the world.

UN Global Compact (-r) (Deutsch)

Der UN Global Compact ist die weltweit größte Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit.

Açıklama:

160’ın üzerinde ülkede 15.000’in üzerinde şirket ve 5.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. 2000 yılında çalışmalarına başlamıştır. Kuruluş,dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için destekler. Aynı zamanda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder. 10 ilkesi:1) İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı. 2) İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı. 3) İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli. 4) Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli. 5) Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli. 6) İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.7) İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli. 8) Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli. 9) Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli. 10) İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır.

İlgili Kavramlar:
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (Sustainable Development Goals, SDGs) BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) (UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)), BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) (UN Conference on Environment and Development (UNCED)), BM İklim Değişikliği Konferansı (2021 : COP26) (UN Climate Change Conference 2021: COP26), BM Çevre Programı (UNEP) (UN Environment Programme (UNEP)), Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)) BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu (UN Sustainable Development Group (UNSDG))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.globalcompactturkiye.or...