Birim Bazlı Fiyatlandırma (Kullandıkça Öde)

Birim Bazlı Fiyatlandırma (Kullandıkça Öde) (Türkçe)

Sakinlerin belediye katı atık yönetimi hizmetleri için sabit bir ücret yerine, toplanan atık birimi (ağırlık veya hacim olarak) başına ödeme yaptığı bir sistemdir.

Unit-Based Pricing (PAYT, Pay-As-You-Throw) (English)

A system in which residents pay for municipal solid waste management services per unit of waste (by weight or volume) collected rather than through a fixed fee.

Einheitsbasierte Preise (pl) (PAYT, Pay-As-You-Throw) (Deutsch)

Ein System, bei dem Anwohner für kommunale Abfallentsorgungsdienste pro gesammelter Abfalleinheit (nach Gewicht oder Volumen) und nicht durch eine feste Gebühr bezahlen.

Açıklama:

Kullandıkça öde yöntemi atıkları azaltmanın ve geri dönüşümü artırmanın en etkili yoludur. Bu uygulama kapsamında, bölge sakinleri belediyeye katı atık yönetimi hizmetleri için, birim başına sabit bir ücret yerine, toplanan atık miktarı veya değerine bağlı ödeme yapmaktadır. Yöntem, ağırlık veya hacim bazlı uygulanabilmektedir. Kullandıkça öde yönteminin birçok farklı uygulama türü bulunmaktadır. Bunların hepsi eşit derecede etkili değildir. Bunların başlıcaları; 1) Nakit bazlı sistemler, 2) Büyüklüğe bağlı değişken oranlı sistemler, 3) Çıkartmalara/etiketlere bağlı uygulamalar, 4) Özel torbalar bazlı toplama-ödeme sistemleridir

İlgili Kavramlar:
Birim Bazlı Fiyatlandırma (Kullandıkça Öde) (Unit-Based Pricing, PAYT, Pay-As-You-Throw), Döngüsellik (Circularity), Geri Dönüşüm (Recycling), Atık Bertarafı (Waste Disposal)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
payasyouthrow.org/about-pay...