Karbon Emisyonları (Türkçe)

Bir tesisin enerji tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan karbondioksit miktarıdır.

Carbon Emissions (English)

The amount of carbon dioxide emitted due to the facility's energy consumption .

CO2-Emissionen (pl) (Deutsch)

Die Menge an Kohlendioxid, die aufgrund des Energieverbrauchs der Einrichtung ausgestoßen wird.

Açıklama:

Karbon emisyonu esasen canlıların nefes alışlarından toprağa karışmalarına kadar her süreçte ortaya çıkar ve doğal bir olaydır. Ayrıca, bitkilerin fotosentez ile karbondiositi alıp oksijeni geri verdikleri bir besin sistemidir. Ancak, insanoğlunun aşırı tüketim ve sanayileşme politikaları ile atmosfere saldığı karbondioksit ve karbonmonoksit gibi karbon gazları doğadaki dengeyi bozmuştur. Bunlara diğer sera gazları metan, azot oksit, florin vb. gazların da eklenmesiyle günümüzde herkesi etkileyen iklim değişikliği sorunu ortaya çıkmıştır.

İlgili Kavramlar:
Karbon Emisyonları (Carbon Emissions), Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project (CDP)), İklim Beyanı Standartları Kurulu (Climate Disclosure Standardizaton Board (CDSB)), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), Karbon Ayakizi (Carbon Footprint), Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Emission Trading System, ETS) ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S.Environmental Protection Agency (EPA)) Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...