Gönüllü Uzlaşı Standartları Kuruluşları

Gönüllü Uzlaşı Standartları Kuruluşları (Türkçe)

Üzerinde anlaşmaya varılan prosedürleri kullanarak gönüllü uzlaşı standartlarını planlayan, geliştiren, oluşturan veya koordine eden yerel veya uluslararası kuruluşlardır.

Voluntary Consensus Standards Bodies (English)

Domestic or international organizations that plan, develop, establish, or coordinate voluntary consensus standards using agreed-upon procedures.

Behörden für freiwillige Konsensnormen (pl) (Deutsch)

Nationale oder internationale Organisationen, die freiwillige Konsensnormen unter Anwendung vereinbarter Verfahren planen, entwickeln, verankern oder koordinieren.

Açıklama:

Gönüllü uzlaşı standartları kuruluşları, üzerinde anlaşmaya varılan prosedürleri kullanarak gönüllü standartları planlar, geliştirir, oluşturur veya koordine eder. Yerel veya uluslararası nitelikte olabilir. Bu kuruluşlar; açıklık, çıkar dengesi, yasal süreç, temyiz sürecinin varlığı ve uzlaşma süreci ile tanımlanır.

İlgili Kavramlar:
Gönüllü Uzlaşı Standartları Kuruluşları (Voluntary Consensus Standards Bodies), Gönüllü Uzlaşı Standartları (Voluntary Consensus Standards), Sürdürülebilirlik (Sustainability), Onaylama (Certification), Akreditasyon (Accreditation), Uygunluk Değerlendirmesi (Conformity Assessment)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.lawinsider.com/dictiona...