Atık Bertarafı (Türkçe)

Çöp sahasına gömme, yakma fırınında yakma, denize boşaltma veya geri dönüştürülmeyen veya yeniden kullanılmayan başka bir şekilde atıkları ortadan kaldırma sürecidir.

Waste Disposal (English)

The process of eliminating waste by means of burial in a landfill, combustion in an incinerator, dumping at sea, or eliminating waste in some other way that is not recycled or reused.

Abfallbeseitigung (-e) (Deutsch)

Der Prozess der Abfallbeseitigung durch Verbergen auf einer Mülldeponie, Verbrennung in einer Verbrennungsanlage, Verkippung im Meer oder sonstige Beseitigung von Abfall, der nicht recycelt oder wiederverwendet wird.

Açıklama:

Atık bertaraf yöntemleri; geri dönüşüm, kompostlaştırma, yakma, düzenli depolama, atıktan enerjiye dönüştürme ve atık azaltımıdır. Atık bertaraf yöntemleri, atık yönetimi kapsamında ele alınan önemli bir başlıktır.

İlgili Kavramlar:
Atık Bertarafı (Waste Disposal), Atık Değerlendirmesi (Waste Assessment), Atık Planı (Waste Plan) Atık Yönetimi (Waste Management) Atık Azaltma Politikası (Waste Reduction Policy), Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık (Biodegradable Waste) Geri Dönüştürülebilir Atık (Recyclable Waste) Artık Atık (Residual Waste) Artık-Özel Atık (Residual-Special Waste) Zehirli ve Tehlikeli Atık (Toxic and Hazardous Waste) Atık Yönlendirme (Waste Diversion), Sıfır Atık (Zero Waste), Atık Akışı (Waste Stream) Nötr Atık (Waste Neutral)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...