Atık Yönlendirme (Türkçe)

Atıkları yakma veya arazi doldurma yoluyla bertaraf etmekten uzaklaştıran atık yönetimi faaliyetlerini içerir. Tipik atık yönlendirme yöntemleri, yeniden kullanım ve geri dönüşümdür.

Waste Diversion (English)

Includes waste management activities that divert waste from disposal through incineration or land filling. Typically waste diversion methods are reuse and recycling.

Abfallumleitung (-e) (Deutsch)

Die Aktivitäten der Abfallwirtschaft, die Abfall von der Entsorgung durch Verbrennung oder Deponierung umleiten. Typische Abfallumleitungsmethoden sind Wiederverwendung und Recycling.

Açıklama:

Atık bertarafının aksine, atık yönlendirme; enerji tasarrufu, bertaraf maliyetlerinin azaltılması ve düzenli depolama sahaları üzerindeki yükün ve diğer atık bertaraf yöntemlerinin azaltılması dahil, bir dizi çevresel, finansal ve sosyal fayda sağlamaktadır. Atık yönlendirme ve sıfır atık benzer kavramlardır. Atık yönlendirme, sürdürülebilirlik ve döngüsellik yaklaşımları ve atık yönetimi kavramlarının önemli bir unsurudur.

İlgili Kavramlar:
Atık Yönlendirme (Waste Diversion), Atık Bertarafı (Waste Disposal), Atık Değerlendirmesi (Waste Assessment), Atık Planı (Waste Plan) Atık Yönetimi (Waste Management) Atık Azaltma Politikası (Waste Reduction Policy), Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık (Biodegradable Waste) Geri Dönüştürülebilir Atık (Recyclable Waste) Artık Atık (Residual Waste) Artık-Özel Atık (Residual-Special Waste) Zehirli ve Tehlikeli Atık (Toxic and Hazardous Waste) Sıfır Atık (Zero Waste), Atık Akışı (Waste Stream) Atık Yönlendirme Oranı (Waste Diversion Rate) Atık Yönlendirme Denetimi (Waste Diversion Audit) Nötr Atık (Waste Neutral)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...