Nötr Atık (Türkçe)

Düzenli atık depolama alanları için herhangi bir ek atık oluşturmayan bir süreci yaratma amacını tanımlayan bir kavramdır.

Waste Neutral (English)

Used to describe the goal of creating an event that does not generate any additional waste for landfills.

Abfallneutral (Deutsch)

Es wird verwendet, um das Ziel zu beschreiben, einen Vorgang zu bilden, der keinen zusätzlichen Abfall für Deponien erzeugt.

Açıklama:

Nötr atık kavramı atık yönetimi ve döngüsellik ile yakından ilgilidir. Nötr atık hedefine, geri dönüşüm, kompostlama, sürdürülebilir mitelikteki ürünleri seçme, sıfır atık vb. yollarla ulaşılabilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Nötr Atık (Waste Neutral), Atık Yönlendirme (Waste Diversion), Atık Bertarafı (Waste Disposal), Atık Değerlendirmesi (Waste Assessment), Atık Planı (Waste Plan) Atık Yönetimi (Waste Management) Atık Azaltma Politikası (Waste Reduction Policy), Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık (Biodegradable Waste) Geri Dönüştürülebilir Atık (Recyclable Waste) Artık Atık (Residual Waste) Artık-Özel Atık (Residual-Special Waste) Zehirli ve Tehlikeli Atık (Toxic and Hazardous Waste) Atık Akışı (Waste Stream)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...