Atıktan Kazanç (Türkçe)

Döngüsel ekonomi kavramıdır. Atıktan değer elde etme anlamında kullanılır.

Waste-to-Profit (English)

The concept of a circular economy . It means getting value from wastes.

Waste-to-Profit (Deutsch)

Das Konzept einer Kreislaufwirtschaft. Es bedeutet, Wert aus Abfällen zu schaffen.

Açıklama:

Atıktan kazanç elde etme sürecinde, bir şirketin atık veya yan ürünleri, başka bir şirketin girdisi veya hammaddesi olarak kullanılır. Bu süreç, israfı azaltırken kazancı artırır. Terim, ürün sinerjisi olarak da adlandırılır.

İlgili Kavramlar:
Atıktan Kazanç (Waste-to-Profit), Atık Yönlendirme (Waste Diversion), Atık Bertarafı (Waste Disposal), Atık Değerlendirmesi (Waste Assessment), Atık Planı (Waste Plan) Atık Yönetimi (Waste Management) Atık Azaltma Politikası (Waste Reduction Policy), Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık (Biodegradable Waste) Geri Dönüştürülebilir Atık (Recyclable Waste) Artık Atık (Residual Waste) Artık-Özel Atık (Residual-Special Waste) Zehirli ve Tehlikeli Atık (Toxic and Hazardous Waste) Sıfır Atık (Zero Waste), Atık Akışı (Waste Stream) Nötr Atık (Waste Neutral)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...