Su Ayakizi (Türkçe)

Sadece bir tüketici veya üreticinin doğrudan su kullanımına değil, aynı zamanda dolaylı su kullanımını da dikkate alan, tatlı su kullanımının bir göstergesidir.

Water Footprint (English)

An indicator of freshwater use that looks not only at direct water use of a consumer or producer, but also at the indirect water use.

Wasserfußabdruck (-r) (Deutsch)

Ein Indikator für den Süßwasserverbrauch, der nicht nur den direkten Wasserverbrauch eines Verbrauchers oder Herstellers betrachtet, sondern auch den indirekten Wasserverbrauch.

Açıklama:

Bir ürünün su ayak izi, tüm tedarik zinciri boyunca ölçülen, ürünü üretmek için kullanılan tatlı su hacmini gösterir. Kaynağa göre su tüketim hacmini ve kirlilik türüne göre kirli hacimleri yansıtan çok boyutlu bir göstergedir.Toplam su ayak izinin tüm bileşenleri coğrafi ve zamansal olarak belirlenir. Mavi su (yüzey ve yeraltı suyu) ayak izi, bir ürünün tedarik zinciri boyunca mavi su kaynaklarının tüketimini göstermektedir. Tüketim, bir su toplama alanındaki mevcut yeraltı su kütlesinden su kaybını ifade etmektedir. Su buharlaştığında, başka bir toplama alanına veya denize döndüğünde veya bir ürüne dahil edildiğinde kayıplar meydana gelmektedir. Yeşil su (yağmur suyu) ayak izi, yeşil su kaynaklarının tüketimini ifade etmektedir . Gri su ayak izi, kirliliğe atıfta bulunmaktadır. Mevcut ortam suyu ise, kalite standartları ve kirleticilerin yükünü bertaraf için gerekli tatlı su hacmi olarak tanımlanmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Su Ayakizi (Water Footprint), Mavi Su Ayakizi (Blue Water Footprint) Yeşil Su Ayakizi (Green Water Footprint) Gri Su Ayakizi (Grey Water Footprint) Doğrudan Su Kullanımı (Direct Water Use) Dolaylı Su Kullanımı (Indirect Water Use) Su Ayakizi Ağı (Water Footprint Network (WFN))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
waterfootprint.org/media/do...