Beyaz Enerji Sertifikası (Türkçe)

Enerji tüketiminde belirli bir azalmanın sağlandığını gösteren belgelerdir.

White Energy Certificate (English)

The documents certifying that a certain reduction of energy consumption has been attained.

Weiße Energie Zertifikat (-s) (Deutsch)

Die Unterlagen, die bestätigen, dass eine bestimmte Reduzierung des Energieverbrauchs erreicht wurde.

Açıklama:

Enerji Tasarrufu Sertifikası, enerji verimliliği kredisi veya beyaz etiket olarak da adlandırılan beyaz sertifikalar; belirli bir miktarda enerji tasarrufu yapıldığını garanti eden ve yetkili kuruluşlar tarafından verilen belgelerdir. Uygulanan sistem kapsamında; elektrik, gaz ve petrol üreticilerinin, tedarikçilerinin veya dağıtıcılarının, son kullanıcı için yıllık enerji dağıtımlarının önceden tanımlanmış bir yüzdesi ile tutarlı enerji verimliliği önlemleri almaları gerekmektedir. Beyaz sertifikalar,üreticilere, enerji tasarrufu yapıldığında verilmektedir. Üreticiler sertifikayı kendi hedeflerinin uyumu için kullanabilmekte veya hedeflerine ulaşamayan diğer taraflara satabilmektedir. Her sertifika, belirli bir miktar ek enerji tasarrufu üzerinde mülkiyet hakkı taşıyan ve bu tasarrufların faydasının başka bir yerde muhasebeleştirilmediğini garanti eden, benzersiz ve izlenebilir bir emtia olarak kabul edilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Beyaz Enerji Sertifikası (White Energy Certificate), Yeşil Enerji Sertifikası (Green Energy Certificate) Enerji Tasarruf Sertifikası (Energy Savings Certificate (ESC)) Enerji Verimliliği Kredisi (Energy Efficiency Credit (EEC))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
en.wikipedia.org/wiki/White...