Aerosol (Türkçe)

Bir gaz veya gaz karışımında (örneğin hava) katı veya sıvı parçacıkların ("asılı kalan parçacıklar") karışımlarıdır.

Aerosol (English)

Mixtures of solid or liquid particles ("suspended particles") in a gas or gas mixture (e.g. air).

Aerosol (-s) (Deutsch)

Mischungen von festen oder flüssigen Partikeln („Schwebeteilchen“) in einem Gas oder Gasgemisch (z. B. Luft)

Açıklama:

Aerosol parçacıkları çevremizde birçok türde ve farklı boyutta bulunurlar. Büyüklükleri 1 Nanometreden 100 Mikrometrenin üzerine kadar ulaşırlar. Doğanın kendi ürettiği (örneğin çiçek tozları vb.) aerosollerin yanında, sanayi tesislerinin bacalarından çıkan dumanlar, araçların eksozlarından çıkan gazlarda da bulunurlar.Bu parçacıklardan büyük olanlar toprağa daha çabuk karışırken, çok küçükler saatlerce ve günlerce havada asılı kalabilirler. Geçmişte spreylerde kullanılan florakarbonların ozon tabakasına verdiği zarar nedeniyle, propan, izobütan gibi gazlar tercih edilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Aerosol (Aerosol), Hava Kirliliği (Air Pollution) Ozon Tabakasını İncelten Madde (Ozone Depleting Substance (ODS)), Sera Gazları (Greenhouse Gases (GHG)), Sera Etkisi (Greenhouse Effect) Antropojenik Sera Emisyonları (Anthropogenic Greenhouse Emissions), Ozon Tabakası (Ozon Layer)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL

Kaynak:
www.umweltbundesamt.de/serv...