Karbon Ayakizi (Türkçe)

Bir kişinin veya bir birimin tüm faaliyetleriyle ilişkili karbondioksit emisyonlarının miktarıdır.

Carbon Footprint (English)

The amount of carbon dioxide emissions associated with all the activities of a person or other entity. 

CO2-Fußabdruck (-r) (Deutsch)

Menge an Kohlendioxid (CO2)-Emissionen, die mit allen Aktivitäten einer Person oder einer anderen Einheit in Zusammenhang stehen.

Açıklama:

İnsanların yaşam ve her türlü mal ve hizmet üretim süreçlerindeki, ısınma, aydınlatma, ulaşım, üretim, tüketim, tarım, hayvancılık vb. faaliyetler ile atmosfere salınan sera gazları sonucu yeryüzü daha fazla ısınmaktadır. Doğal süreçler dışındaki sera gazlarının miktarının belirlenebilmesi için karbon ayakizi çalışmaları yapılmaktadır. Genel olarak, bir bireyin, ülkenin veya kuruluşun sürdürdüğü faaliyetler sonucu atmosfere saldığı sera gazlarının karbondioksit cinsinden karşılığı karbon ayakizi olarak adlandırılmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Karbon Ayakizi (Carbon Footprint), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project (CDP)), İklim Beyanı Standartları Kurulu (Climate Disclosure Standardizaton Board (CDSB)), Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Emission Trading System, ETS) Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği (International Emissions Trading Association (IETA)) Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL

Kaynak:
www.britannica.com/science/...