Dünya İklim Konferansı (Türkçe)

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından düzenlenen, iklim araştırmaları ve tahminlerine ek olarak, küresel ısınma başta olmak üzere küresel iklim sorunlarını ele alan bir dizi uluslararası toplantılardır.

World Climate Conference (WCC) (English)

A series of international meetings, organized by the World Meteorological Organization (WMO), about global climate issues principally global warming in addition to climate research and forecasting.

Weltklimakonferenz (-e) (Deutsch)

Eine Reihe internationaler Sitzungen, durchgeführt von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), über globalen Klimafragen, hauptsächlich die globale Erwärmung, zusätzlich zu Klimaforschung und -vorhersagen.

Açıklama:

Bu kapsama giren toplantılar Dünya Meteoroloji Örgütü ev sahipliğinde Cenevre'de yapılmıştır. 1979 yılında yapılan ilk Konferans'ta; iklim verileri ve konularının belirlenmesi, entegre etki çalışmaları konuları ele alınmıştır. Konferans, Dünya İklim Programı ve Dünya İklim Araştırma Programı'nın ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin kurulmasına yol açmıştır. 1990 yılında gerçekleşen ikinci Konferans, küresel bir iklim anlaşmasına yönelik önemli bir adım olmuştur. Konferans, Kyoto Protokolü'nün bir parçası olduğu BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ve Küresel İklim Gözlem Sistemi'nin kurulmasına yol açmıştır. 2009 yılında gerçekleşen üçüncü Konferans'ın odak noktasında; iklim tahminleri ve karar sistemleri yer almıştır. Konferansta; Nairobi Çalışma Programı, Bali Eylem Planı, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri, Afet Riskini Azaltmayı Öngören Hyogo Eylem Çerçevesi'ne önemli katkılar sağlanmıştır.

İlgili Kavramlar:
Dünya İklim Konferansı (World Climate Conference (WCC)), Dünya Meteoroloji Örgütü (World Meteorological Organization (WMO)) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)), Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)) BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), Küresel İklim Gözlem Sistemi (Global Climate Observing System (GCOS)), Dünya İklim Programı (World Climate Program) Dünya İklim Araştırma Programı (World Climate Research Program) Nairobi Çalışma Programı ((Nairobi Work Programme) Bali Eylem Planı (Bali Road Map) BM Binyıl Kalkınma Hedefleri (UN Millenium Development Goals) Afet Riskini Azaltmayı Öngören Hyogo Eylem Çerçevesi (The Hyogo Framework for Action (HFA) ) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
en.wikipedia.org/wiki/World...