Karbon Nötrlüğü (Türkçe)

Karbon emisyonlarını, karbon giderme veya karbon denkleştirme yoluyla dengeleyerek veya karbon emisyonlarını tamamen ortadan kaldırarak net sıfır karbondioksit emisyonu elde etmektir.

Carbon Neutrality (English)

Achieving net zero carbon dioxide emissions by balancing carbon emissions with carbon removal or through carbon offsetting or simply eliminating carbon emissions altogether .

Kohlenstoffneutralität (-e) (Deutsch)

Die Erreichung von Netto-Null-Kohlendioxidemissionen durch Bilanzierung von Kohlenstoffemissionen mittels Kohlenstoffbeseitigung oder mit Kohlenstoffausgleich oder einfach durch Beseitigung von Kohlenstoffemissionen im Ganzen.

Açıklama:

AB, 2050 yılına kadar “net sıfır” sera gazı emisyonu hedefine ulaşmayı öngörmektedir. Yeşil Mutabakat ile bu hedefini açıklamıştır. Esasen, bir ticari işletme, tamamen yenilenebilir enerji kullanımına geçmediği sürece, karbon emisyonlarının sıfırlanması olası görülmemektedir. Karbon nötr olmak; ticari faaliyetler kapsamında atmosfere salınan karbondioksite eşdeğer miktarda karbondioksitin başka yollarla dengelemesini gerektirmektedir.

İlgili Kavramlar:
Karbon Nötrlüğü (Carbon Neutrality), İklim Nötrlüğü (Climate Neutrality) Net Sıfır Karbon Ayakizi (Net Zero Carbon Footprint) Karbon Dengeleme (Carbon Offsetting), Karbon Ekonomisi (Carbon Economy) Karbon Yutağı (Carbon Sink), Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), Net Sıfır (Net Zero)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
extranet.acer.europa.eu/en/...