Karbon Dengeleme (Türkçe)

Başka bir yerde yapılan emisyonları telafi etmek için, karbondioksit veya diğer sera gazlarının emisyonlarının azaltılması veya kaldırılmasıdır.

Carbon Offsetting (English)

A reduction or removal of emissions of carbon dioxide or other greenhouse gases made in order to compensate for emissions made elsewhere.

Kohlenstoffkompensation (-e) (Deutsch)

Eine Reduzierung oder Beseitigung von Emissionen von Kohlendioxid oder anderen Treibhausgasen, um Emissionen woanders zu kompensieren.

Açıklama:

Karbon dengeleme, bir faaliyetin çevre üzerindeki zararlı etkisini sınırlamak, ekonomide istikrarı sürdürmek ve sürdürülebilirliği geliştirmek için kullanılan önemli bir politika aracıdır. Bu dengeleme, yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine veya diğer temiz, düşük karbon teknolojilerine yatırım yapılarak sağlanabilir. AB'nin Emisyon Ticareti Sistemi, karbon dengeleme sistemine bir örnektir. Uygulamada denge, karbondioksit eşdeğeri ton cinsinden ölçülür. Bir ton karbon dengeleme; bir ton karbondioksitin veya diğer sera gazlarındaki eşdeğerinin azaltılmasını veya çıkarılmasını temsil eder.

İlgili Kavramlar:
Karbon Dengeleme (Carbon Offsetting), Karbon Dengeleme İçerik Etiketi (Carbon Offset Content Label) Karbon Dengeleme Proje Standardı (Carbon Offset Project Standard) Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Emission Trading System, ETS) Karbondioksit Eşdeğeri (Carbon Dioxide Equivalent), Karbon Politikası (Carbon Policy), Karbon Piyasası (Carbon Market)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
en.wikipedia.org/wiki/Carbo...