Karbon Politikası (Türkçe)

Enerji sektörünün karbondioksit emisyonu azaltma hedeflerine ulaşmak için yapması gereken değişiklikleri desteklemek ve aynı zamanda tüketicilere uygun fiyatlı, güvenilir enerjiyi garanti etmek için tasarlanmış bir grup politikadır.

Carbon Policy (English)

A group of policies designed to support changes the energy sector must make to achieve carbon dioxide emission reduction targets, while simultaneously guaranteeing affordable, reliable energy to consumers.

Kohlenstoffpolitik (-e) (Deutsch)

Eine Reihe von Massnahmen zur Unterstützung von Veränderungen, die der Energiesektor durchführen muss, um die Ziele zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen zu erreichen und gleichzeitig den Verbrauchern bezahlbare, zuverlässige Energie zu gewährleisten.

Açıklama:

Günümüzün en önemli sorunu iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan çevre felaketleridir. Bunun önlenebilmesi, çok yönlü ve geniş katılımlı politikaları zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, başta BM olmak üzere, ülkeler öncelikle iklim değişikliğinin baş sorumlusu karbon emisyonlarının azaltılması ve belirli bir süre sonra da nötr hale getirilmesi yönünde hukuki düzenlemeleri uygulamaya koymaktadırlar. Bu kapsamda yapılan çalışmalar karbon politikasının ana yapısını oluşturmaktadır. Atıkların bertrafı, doğanın (hava, su ve toprak) korunması, fosil enerjiden uzaklaşılması, yenilenebilir enerji kaynakları, döngüsel ekonomi, yeşil lojistik vb. konular bu politikaların başlıca unsurlarıdır.

İlgili Kavramlar:
Karbon Politikası (Carbon Policy), Karbon Dengeleme (Carbon Offsetting), Karbon Tutma (Carbon Sequestration), Karbon Yakalama (Carbon Capture) Karbon Vergisi (Carbon Tax) Karbon Fiyatlandırma (Carbon Pricing) Karbon Piyasası (Carbon Market), Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), Karbon Yutağı (Carbon Sink), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.enelgreenpower.com/lear...