Karbon Tutma (Türkçe)

Karbonu atmosferden uzaklaştırma ve bir rezervuarda biriktirme işlemidir.

Carbon Sequestration (English)

The process of removing carbon from the atmosphere and depositing it in a reservoir.

CO2-Abscheidung und Speicherung (-e) (Deutsch)

Der Prozess, bei dem Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt und in einem Reservoir gespeichert wird.

Açıklama:

Kavram, karbonun bitkilerde, toprakta, jeolojik oluşumlarda ve okyanusta uzun süreli depolanmasını ifade eder. Karbon tutumu, doğal şekilde veya "antropojenik" faaliyetler sonucunda meydana gelir. Atmosferdeki artan karbondioksit yoğunlaşmasından kaynaklanan iklim değişikliğine ilişkin artan kaygılara yanıt olarak; arazi kullanımı ve ormancılıktaki değişiklikler ve ayrıca, karbon yakalama ve depolama gibi teknikler yoluyla karbon tutma faaliyetleri önem kazanmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Karbon Tutma (Carbon Sequestration), Karbon Yakalama (Carbon Capture) Karbon Yutağı (Carbon Sink), Küresel Isınma (Global Warming), İklim Değişikliği (Climate Change), Karbon Nötrlüğü (Carbon Neutrality)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
unfccc.int/process-and-meet...