Onaylama (Türkçe)

Ürünlerin, süreçlerin veya kişilerin belirli şartları yerine getirdiğine dair üçüncü tarafça onaylanması veya onay sürecidir.

Certification (English)

Third-party confirmation or, the process leading to confirmation that products, processes or persons have demonstrated specific requirements.

Zertifizierung (-e) (Deutsch)

Bestätigung durch Dritte (oder der Prozess, der zur Bestätigung führt), dass Produkte, Prozesse oder Personen bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Açıklama:

Onaylama; genel olarak, bir sistemde, bir süreçte, bir işlemde, çalışanlarda olması gerekli ortamın, şartların, teçhizatın uygunluklarının ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi işlemidir. Bu işlem, konusuna göre, ayrıntılı hükümleri içeren düzenlemeler kapsamında yapılır.

İlgili Kavramlar:
Onaylama (Certification), Onaylayan (Certifier) Akreditasyon (Accreditation), Uygunluk Değerlendirmesi (Conformity Assessment)

YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...