Gözetim Zinciri (Türkçe)

Bir ürünün çevre uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığını ve sertifikalı ürünün tanımlanabilir olup olmadığını belirlemek için tedarik zinciri boyunca bir ürün veya eşyanın izlenmesidir.

Chain of Custody (English)

The tracing of a product or commodity through a supply chain to determine whether the product meets the criteria of an eco-label and that the certified product is identifiable.

Überwachungskette (-e) (Deutsch)

Die Rückverfolgung eines Produkts oder einer Ware durch eine Lieferkette, um zu ermitteln, ob die Ware die Kriterien eines Umweltzeichens erfüllt und das zertifizierte Produkt identifizierbar ist.

Açıklama:

Gözetim zinciri sistemi, sürdürülebilirlik standartlarının temel unsurlarındandır. Sistemin amacı, sürdürülebilirlik standardı kapsamındaki ürün, süreç, iş veya hizmet hakkında yapılan iddiaları doğrulamaktır. Bu konuda, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı'nın kabul ettiği bir standart düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenleme, gözetim zincirlerinin tasarımına, uygulanmasına ve yönetimine tutarlı bir genel yaklaşımı; uyumlandırılmış bir terminolojiyi; farklı gözetim modelleri zinciri için genel gereklilikleri; her bir gözetim zinciri modelinin uygun olabileceği koşullara ilişkin kuralları içermektedir.

İlgili Kavramlar:
Gözetim Zinciri (Chain of Custody (CoC)), Eko Etiket (Eco Label), Onaylanmış Ürün (Certified Product) İzlenebilirlik (Tracebility) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (International Organization for Standardization (ISO))

EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...