Antropojenik Sera Emisyonları (Türkçe)

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarıdır.

Anthropogenic Greenhouse Emissions (English)

Greenhouse-gas emissions resulting from human activities.

Anthropogene Treibhaus Emissionen (pl) (Deutsch)

Durch menschliche Aktivitäten verursachte Treibhausgasemissionen.

Açıklama:

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları iklim değişikliğine neden olmaktadır. Bu faaliyetler sonrasında, çoğu fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksit yayılımı ortaya çıkmaktadır. Kömür, petrol ve doğal gaz; önemli kirleticiler arasındadır. Yapılan çalışmalar, insan kaynaklı emisyonların, Dünya atmosferindeki karbondioksit miktarını yaklaşık %50 artırdığını göstermektedir. Elektrik üretimi, ulaştırma, ormansızlaştırma, tarım ve hayvancılık, arazi kullanımındaki değişiklikler, bu kapsama giren faaliyet alanlarıdır.

İlgili Kavramlar:
Antropojenik Sera Emisyonları (Anthropogenic Greenhouse Emissions), Sera Gazları (Greenhouse Gases (GHG)), Emisyon (Emission), Karbondioksit (Carbon Dioxide) Azotoksit (Azotoxide) Metan (Metan) Ormansızlaştırma (Deforestration), Tarım (Agriculture) Taşımacılık (Transportation) Gübreler (Fertilizers) Hayvancılık (Livestock Farming)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL

Kaynak:
unfccc.int/process-and-meet...