Döngüsellik (Türkçe)

Bir ürünün, kendi kullanım ömrü dikkate alınarak yaratıldığı anlamına gelmektedir.

Circularity (English)

It means that a product is created with its own end-of-life taken into account.

Kreisförmigkeit (-e) (Deutsch)

Es bedeutet, dass ein Produkt unter Berücksichtigung seines eigenen Lebensendes gestaltet wird.

Açıklama:

Döngüsellik, değer tutma döngüleri üzerine kuruludur. Değer tutma döngüleri üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; 1)Kullanıcıdan kullanıcıya süreçler (bir ürün veya bileşenin kullanıcısına ve işlevine yakın kaldığı daha kısa döngü); 2)Kullanıcıdan işletmeye süreçler (bir ürün veya bileşenin yükseltildiği ve üreticilerin yeniden dahil olduğu orta/uzun döngü); 3)İşletmeler arası süreçler (bir ürün veya bileşenin orijinal işlevini kaybettiği uzun döngü) . Döngüselliğe katkıda bulunan süreçler ise, en etkili olandan en az etkili olana doğru 4 kategoride gruplandırılabilir. Bunlar; 1)Tasarımla azaltma yönünden (Kullanılan malzeme, özellikle de hammadde miktarının azaltılması, ürün ve hizmetlerin tasarımının ilk aşamalarından itibaren genel bir yol gösterici ilke olarak uygulanmalıdır). 2) Kullanıcıdan kullanıcıya bakış açısından (Reddet, Azalt ve Yeniden Kullan) 3) Kullanıcıdan işletmeye bakış açısından (Onarım, Yenileme ve Yeniden Üretim) 4) İşletmeden işletmeye bakış açısından (Yeniden Amaçlama ve Geri Dönüştürme).

İlgili Kavramlar:
Döngüsellik (Circularity), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), Ekotasarım (Ecodesign), Kullanıcıdan Kullanıcıya (User to User) Azalt (Reduce) Reddet (Refuse) Yeniden Kullan (Reuse), Kullanıcıdan İşletmeye (User to Business) Onar (Repair) Yenile (Refurbish) Yeniden Üret (Remanufacture) İşletmeden İşletmeye (Business to Business) Yeniden Tasarla (Repurpose) Geri Dönüşüm (Recycling)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
buildingcircularity.org