Temiz Üretim Değerlendirmesi (Türkçe)

Daha temiz (daha az kirletici, daha az toksik ve daha az atıklı) üretim imkanlarını düzenli bir şekilde belirlemek, değerlendirmek ve bunların uygulanmasını kolaylaştırmak için bir yöntemdir.

Cleaner Production Assessment (CPA) (English)

A methodology to systematically identify and evaluate cleaner (less polluting, less toxic and less wasteful) production opportunities and facilitate their implementation.

Bewertung der saubereren Produktion (-e) (Deutsch)

Eine Methode zur systematischen Identifizierung und Auswertung sauberer (weniger umweltschädlicher, weniger giftiger und weniger verschwenderischer) Produktionsmöglichkeiten und zur Erleichterung ihrer Einführung.

Açıklama:

Temiz üretim, insan nüfusu ve çevreye yönelik riskleri en aza indirmek için doğal kaynakların kullanımını azaltmak, kirliliği önlemek ve atık oluşumunu kaynağında azaltmak için endüstriyel süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesidir. Bu nedenle, temiz üretim değerlendirmesi; üretim etkilerini kaynağında önlemek veya azaltmak için seçenekleri belirlemeyi hedefler. Değerlendirme, kalıcı bir süreçtir. Bir şirketin süreçlerine entegre edilir. Temiz üretim taahhüdü; süreç adımlarını incelemeyi, temiz üretim seçenekleri oluşturmayı, temiz üretim çözümlerini değerlendirmeyi ve seçmeyi, bunları uygulamayı ve sürdürmeyi gerektirir.

İlgili Kavramlar:
Temiz Üretim Değerlendirmesi (Cleaner Production Assessment (CPA)), Yaşam Döngüsü Yönetimi (Life Cyle Management (LCM)) Performans Değerlendirmesi (Performance Evaluation) Çevresel Maliyeti Azaltma (Environmental Cost Reduction) Firma İmajı (Company Image)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...