İklim Değişikliği (Türkçe)

Sıcaklıklarda ve hava koşullarında uzun vadede yaşanan değişimlerdir.

Climate Change (English)

Long-term shifts in temperatures and weather conditions.

Klimawandel (-r) (Deutsch)

Längerfristige Temperatur- und Wetteränderungen.

Açıklama:

Sıcaklık, yağış veya rüzgar dahil olmak üzere, geniş zaman dilimlerine yayılan önemli iklimsel değişiklikler bu kapsama girmektedir. İklim değişikliği, sıcaklıklarda ve hava koşullarında yaşanan uzun vadeli değişimler; güneş döngüsündeki değişimler gibi doğal nedenlerle olabilir. Ancak, insan faaliyetleri ve öncelikle kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların kullanılması iklim değişikliğinin itici gücü olmuştur. Fosil yakıt kullanımının artması, sera gazı emisyonları üretimini artırmıştır.

İlgili Kavramlar:
İklim Değişikliği (Climate Change), Küresel Isınma (Global Warming), İklim Değişikliğini Azaltma (Climate Change Mitigation), Kurumsal İklim Azaltma Planı (Corporate Climate Mitigation Blueprint) Azaltma Stratejisi (Mitigation Strategy) Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)) BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UN Convention to Combat Desertification (UNCCD))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL

Kaynak:
www.un.org/en/climatechange...