Kapalı Döngü Üretim (Türkçe)

Bir endüstriyel çıktının, başka bir ürün yaratmak amacıyla yeniden değerlendirildiği üretim sistemidir.

Closed Loop Production (English)

A production system in which any industrial output is capable of being recycled to create another product.

Produktion im geschlossenen Kreislauf (-e) (Deutsch)

Ein Produktionssystem, in dem jeder industrielle Output wiederverwertet werden kann, um ein anderes Produkt zu gestalten.

Açıklama:

Üretim sürecinde oluşan malzeme atığını ek ürünler için yeniden kullanan ve ayrıca, yeni ürünler oluşturmak için geri dönüştürülmüş ürünlerin kullanıldığı süreçler, kapalı döngü süreçlerdir. Kapalı döngü süreçlerde, tedarik zincirine atıfta bulunulur. Bu sistemde, işletmeler satın almak üzere yeni ürünler talep ettiklerinde, aynı malzemeler tekrar tekrar kullanılır. Bu süreç, doğal kaynakları koruma ve atıkları azaltma yöntemi olarak ele alınılır.

İlgili Kavramlar:
Kapalı Döngü Üretim (Closed Loop Production), Yarı Kapalı Döngü Üretim (Semi Closed Loop Production) Döngüsellik (Circularity), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Atık Yönetimi (Waste Management) Açık Döngü Geri Dönüşüm (Open Loop Recycling)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...