Kapalı Döngü Geri Dönüşüm

Kapalı Döngü Geri Dönüşüm (Türkçe)

Bir malzemenin geri dönüşümünün, özellikleri bozulmadan süresiz olarak yapılabileceği anlamına gelen, daha sürdürülebilir bir yaklaşımı ifade eden kavramdır.

Closed Loop Recycling (English)

A more sustainable concept, which means that recycling of a material can be done indefinitely without degradation of properties.

Geschlossener Recyclingkreislauf (-r) (Deutsch)

Ein nachhaltigeres Konzept, das bedeutet, dass das Recycling eines Materials unbegrenzt ohne Abwertung der Eigenschaften stattfinden kann.

Açıklama:

Bir malzemenin geri dönüşümünün, özelliklerinde bozulma olmadan süresiz olarak yapılabilmesi sürdürülebilirliği destekleyen bir özelliktir. Bu durumda kullanılmış ürünün tekrar hammaddeye dönüştürülmesi, aynı ürünün tekrar tekrar yapılmasına olanak sağlar. Kapalı döngü geri dönüşüm yaklaşımında; geri dönüştürülemeyen veya üretim sürecinde yan ürün olarak gelen her şey çevreye zarar vermeden geri dönmeli veya bertaraf edilmelidir. Kaçınılmaz olarak ortaya çıkan çöpler biyolojik olarak parçalanabilmeli ve geri döndüğünde çevreye zarar vermemelidir.

İlgili Kavramlar:
Kapalı Döngü Geri Dönüşüm (Closed Loop Recycling), Açık Döngü Geri Dönüşüm (Open Loop Recycling), Kapalı Döngü Üretim (Closed Loop Production), Döngüsellik (Circularity), Sürdürülebilirlik (Sustainability)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.e-education.psu.edu/eme...