Yanma (Türkçe)

Yakma yoluyla ısı, gaz, kül ve genellikle ışık üreten hızlı bir kimyasal süreçtir.

Combustion (English)

A rapid chemical process that produces heat, gas, ash, and usually light through burning.

Verbrennung (-e) (Deutsch)

Ein rascher chemischer Prozess, der durch Verbrennen Wärme, Gas, Asche und gewöhnlich Licht erzeugt.

Açıklama:

Katı atıkların bertarafı için bir yöntemdir. Tehlikeli atıklar için bir arıtma veya bertaraf seçeneği olarak da kullanılabilir. Bazı tesisler, yakma işlemi sırasında üretilen ısı buharından enerji üretirler. Tehlikeli atıkların yakılması, bir arıtma şekli olarak kabul edilebilir ve tehlikeli bileşenleri azaltabilir.

İlgili Kavramlar:
Yanma (Combustion), Yakma (Incineration) Yakıcı (Combustor) Yakma Fırını (Incinerator) Atıktan Enerjiye Tesisi (Waste-to-Energy-Facilities)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...