Uygunluk Değerlendirmesi (Türkçe)

Bir ürün, süreç, sistem, kişi veya kuruluş için belirli koşulların karşılandığının kanıtlanmasıdır.

Conformity Assessment (English)

A demonstration that specified requirements for a product, process, system, person or body are fulfilled.

Konformitätsbewertung (-e) (Deutsch)

Ein Nachweis, dass bestimmte Voraussetzungen an ein Produkt, einen Prozess, ein System, eine Person oder eine Stelle erfüllt sind.

Açıklama:

Uygunluk değerlendirmesi; onaylanmış yetkili kuruluşlar tarafından, kalibrasyon, deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, referans malzeme üretimi ve yeterlilik incelemesi dâhil, modüller halinde farklı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Genel bir kural olarak, uygunluk değerlendirmesi, ürün tasarım ve üretim aşamalarının biri veya her ikisi ile de ilgili olabilmektedir. Modüllere göre uygunluk değerlendirmesi; ya üreticiye, ya da onaylanmış kuruluşa dayanmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Uygunluk Değerlendirmesi (Conformity Assessment), Onaylama (Certification), Onaylayan (Certifier) Akreditasyon (Accreditation)

EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...