Kurumsal Vatandaşlık (Türkçe)

Kuruluşların kendi ticari faaliyetlerinin üstünde ve ötesindeki toplumsal katılımlarını ifade eder.

Corporate Citizenship (English)

Refers to organisations’ societal engagement above and beyond their own business operations.

Corporate Citizenship (-e) (Deutsch)

Das gesellschaftliche Engagement von Organisationen über die eigene Geschäftstätigkeit hinaus.

Açıklama:

Kurumsal vatandaşlık, şirketlerin paydaşları, müşterileri, yerel halk ve kamu nezdinde başta çevresel ve sosyal faaliyetleri ile itibar kazanmalarına yönelik çalışmalarını kapsar. Hukuki düzenlemelere uymak, çalışanların haklarına riayet etmek, kaliteli ürünler satmak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, çevrenin korunmasına öncelik vermek, eğitim faaliyetlerini desteklemek, topluma katkı sağlayacak kültürel, sanatsal, müzik ve spor vb. aktiviteleri teşvik etmek kurumsal vatandaşlığın başlıca özellikleridir.

İlgili Kavramlar:
Kurumsal Vatandaşlık (Corporate Citizenship), Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) (Corporate Social Responsibility (CSR)), Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria), Ekolojik Vatandaşlık (Ecological Citizenship) Kurum Kültürü (Company Culture)

SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.deutscher-nachhaltigkei...