Kurumsal İklim Hedefleri (Türkçe)

Bir şirketin iklim üzerindeki etkisini azaltmak için, şirket tarafından konulan hedeflerdir.

Corporate Climate Targets (English)

Goals set by a corporation to reduce the corporation’s impact on the climate.

Unternehmerische Klimaziele (pl) (Deutsch)

Ziele, die sich ein Unternehmen gesetzt hat, um die Folgewirkungen des Unternehmens auf das Klima zu reduzieren.

Açıklama:

Sera gazlarının en büyük kaynaklarından birisi sanayi tesisleri ve ürünleridir. Ulusal ve uluslararası düzenlemeler işletmeleri gönüllü ve zorunlu sürdürülebilirlik hedefleri oluşturmaya yöneltmektedir. Ancak, sürdürülebilirlik yönetsel, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutu ile geniş bir çerçeveyi kapsadığından, hedefler belirlenirken; uzun vadeli, yeşil göz boyamadan uzak, gerçekçi, geniş katılımlı, zorlukları dikkate alan, esnek hedefler oluşturulması gerekmektedir.

İlgili Kavramlar:
Kurumsal İklim Hedefleri (Corporate Climate Targets), Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) (Corporate Social Responsibility (CSR)), İklim Değişikliği (Climate Change), Net Sıfır Standardı (Net Zero Standardization) Emisyon Azaltma (Emissions Abatement) Tazminat (Compensation) Nötrleştirme (Neutralization), Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
sciencebasedtargets.org/res...