Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) (Türkçe)

Şirketlerin sosyal ve çevresel konuları ticari faaliyetlerine ve paydaşlarıyla etkileşimlerine uyarladıkları bir yönetim kavramıdır.

Corporate Social Responsibility (CSR) (English)

A management concept whereby  companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders.

Soziale Verantwortung von Unternehmen (-e) (Deutsch)

Ein Managementkonzept, bei dem Unternehmen soziale und ökologische Angelegenheiten in ihre Geschäftstätigkeit und Interaktionen mit ihren Anspruchsgruppen integrieren.

Açıklama:

Genel olarak bir işletmenin bulunduğu topluma karşı etik olması, beklentilerini karşılaması ve uyum sağlaması, doğa, çevre, kültür ve eğitim faaliyetlerine yönelik proje ve çalışmalar yapması, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamına girer. İşletmeler bu alandaki faaliyetlerinde, ekonomik, etik, çevresel, yasal, sosyal, sağlık ve gönüllü finansal yardımlarını bir bütün olarak ele almalı ve toplumun birçok alandaki refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlamalıdır.

İlgili Kavramlar:
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) (Corporate Social Responsibility (CSR)), Kurumsal Vatandaşlık (Corporate Citizenship), Ekolojik Vatandaşlık (Ecological Citizenship) Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.unido.org/our-focus/adv...