Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Türkçe)

AB'nde büyük şirketlerin faaliyetlerinin sosyal ve çevresel etkileri ile ilgili sürekli raporlar yayınlamak zorunluluğunu getiren yasal düzenlemedir.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (English)

EU Law requiring certain large companies to disclose information on the way they operate and manage social and environmental challenges.

Corporate Sustainability Reporting Directive (-e) (Deutsch)

Nach EU-Vorschriften müssen Großunternehmen regelmäßig Berichte über die sozialen und ökologischen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten veröffentlichen.

Açıklama:

Direktif, 2021 yılında, AB'nin Finansal Olmayan Raporlamalar Yönergesi'nin yerini alacak düzenleme önerisi olarak üye ülkelerin dikkatine getirilmiştir. Düzenlemenin, normal koşullarda, 2023 mali yılı verilerini kapsayacak şekilde 01.01.2024 tarinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Düzenleme ile; AB'de sürdürülebilirlik raporlaması yapacak işletmelere yönelik kriterlerin kapsamı genişletilmekte, AB'nde bağlayıcılığı olan bir raporlama standardı getirilmektedir. Uygulama, yatırımcıların, sivil toplum kuruluşlarının, tüketicilerin, politika yapıcıların ve diğer paydaşların, büyük şirketlerin finansal olmayan performansını değerlendirmelerine yardımcı olacak ve büyük şirketleri sorumlu bir iş yaklaşımı geliştirmeye teşvik edecektir.

İlgili Kavramlar:
Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)), Finansal Olmayan Raporlamalar Yönergesi (Non-Financial Reporting Directive (NFRD)) Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), Avrupa Finansal Analistler Birliği Federasyonu (European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)), AB Taksonomisi (EU Taxonomy), AB Sürdürülebilir Raporlama Standartları (EU Sustainable Reporting Standards) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
ec.europa.eu/info/business-...