Beşikten Beşiğe

Beşikten Beşiğe (Türkçe)

Temelde atıksız olmayı hedefleyen ürünlerin tasarımı ve üretimine yönelik yaklaşımdır.

Cradle to Cradle (English)

An approach to the design and manufacturing of products that seeks to be essentially waste-free.

Cradle to Cradle (-e) (Deutsch)

Eine Vorgehensweise für das Design von Produkten, die sich bemüht, grundsätzlich abfallfrei zu sein.

Açıklama:

Beşikten beşiğe yaklaşımında, döngüsel üretim modeli benimsenmiştir. Ürünler çevre dostu yöntemlerle üretilir, tüketilir ve işlevleri bittikten sonra, geri dönüştürülecek üretim sürecine sokulurlar. Bu yaklaşımda, ömrünün sonuna gelen ürünün, doğada ayrışması ya da doğal sistemler bünyesinde başka bir ürün için girdi olması beklenir. Bu üretim modeline göre, geri dönüşümden farklı olarak, hammadde aşamalı değer kaybetmez ve ilgili ürün atığa sebep olmaz. Endüstriyel faaliyetlerdeki tüm malzemeler teknik ve biyolojik besin olarak ikiye ayrılır. Teknik besinler çevreye zarar vermeyen sentetik malzemelerden oluşur ve kalitelerini kaybetmeden sürekli olarak üretimde kullanılabilir. Biyolojik besin ise, birkaç kez üretim sürecinde kullanıldıktan sonra, tekrar doğal çevreye karışarak toprakta ayrışabilen, çevreye zarar vermeyen, mikroorganizma ve diğer küçük canlılar için yiyecek hâline gelen malzemeleri kapsar.

İlgili Kavramlar:
Beşikten Beşiğe (Cradle to Cradle), Beşikten Mezara (Cradle to Grave), Doğrusal Üretim (Lineer Production) Döngüsellik (Circularity), Geri Dönüşüm (Recycling), İleri Dönüşüm (Upcycling) Aşağı Dönüşüm (Downcycling) Sürdürülebilirlik (Sustainability)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...