Beşikten Mezara (Türkçe)

Bir şirketin ürettiği ürünlerin atıklarının ortadan kaldırılması sorumluluğunu taşıması, ancak, bunları ürünlerin bileşenlerinde tekrar kullanmak zorunda olmaması durumunu ifade eden bir kavramdır.

Cradle to Grave (English)

The term refers to a company taking responsibility for the disposal of goods it has produced, but not necessarily putting products’ constiuent components back into service.

Cradle to Grave (-s) (Deutsch)

Von der Wiege bis zur Bahre bezieht sich auf ein Unternehmen, das die Verantwortung für die Entsorgung der von ihm hergestellten Waren trägt, aber nicht unbedingt die Bestandteile der Produkte wieder in Betrieb nimmt.

Açıklama:

Beşikten mezara deyimi detaylı bir yaşam döngüsü analizinin önemini vurgulayan bir kavramdır. Burada önemli olan; bir ürünün bir bütün olarak dikkate alınmasından ziyade, onu oluşturan parçaların (örneğin; demir, kauçuk, plastik, elektrik aksamları, aluminyum, bakır vb.) ürünün yaşam süresi sonunda nasıl bertaraf edileceğinin bilinmesidir. Beşikten mezara uygulamasında , ürünün yaşam süresi sonunda ortaya çıkan atıkların üretici sorumluluğunda bertarafı öngörülmüş, ancak, bu atıkların ürün bileşeni olarak yeniden sürece dahil edilmesi öngörülmemiştir.

İlgili Kavramlar:
Beşikten Mezara (Cradle to Grave), Beşikten Beşiğe (Cradle to Cradle), Döngüsellik (Circularity), Geri Dönüşüm (Recycling), İleri Dönüşüm (Upcycling) Aşağı Dönüşüm (Downcycling) Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Analysis (LCA)), Sürdürülebilirlik (Sustainability)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
greennaturemktg.com/represe...