Kümülatif Enerji İhtiyaç Analizi

Kümülatif Enerji İhtiyaç Analizi (Türkçe)

Bir yaşam döngüsü yönünden, ürün ve hizmetlerin öncelikli enerji ihtiyaçlarını ölçen bir süreçtir.

Cumulative Energy Requirement Analysis (English)

A process to quantify the primary energy requirement for products and services from a lifecycle perspective.

Kumulierte Energiebedarfsanalyse (-e) (Deutsch)

Ein Verfahren zur Quantifizierung des Primärenergiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen aus der Sicht einer Lebenszyklusperspektive.

Açıklama:

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın ve ürünlerin çevresel analizinin sağlıklı yapılabilmesi için ürünün tüm yaşam döngüsü süresince ihtiyaç duyacağı enerji değerinin bilinmesi önemlidir. Kümülatif enerji ihtiyaç analizinde, genelde bir ürünün yaşam süresinin her safhasındaki öncelikli enerji harcamalarının toplamının bilinmesi hedeflenir.

İlgili Kavramlar:
Kümülatif Enerji İhtiyaç Analizi (Cumulative Energy Requirements Analysis), Enerji Verimliliği (Energy Efficiency) Enerji Performans Derecelendirmesi (Energy Performance Rating) Enerji Performans Sözleşmesi (Energy Performance Contract), Birincil Enerji Kaynakları (Primary Energy Resources)

EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...