Biyolojik Olarak Parçalanabilir (Türkçe)

Canlı organizmaların etkisiyle parçalanma yeteneğine sahip olan madde veya nesnedir.

Biodegradable (English)

A substance or an object,capable of decaying through the action of living organisms.

Biologisch Abbaubar (Deutsch)

Eine Substanz oder ein Objekt, das durch den Einfluss lebender Organismen zerfallen kann.

Açıklama:

Canlı bir ekosistemde, doğal olarak, biyolojik ajanlar ve özellikle bakterilerin etkisiyle, çevreye zarar vermeden parçalanma özelliğine sahip maddeleri ifade eden bir kavramdır. Esasen, biyolojik olarak parçalanabilen tüm ürünler aynı değildir. Bazılarının parçalanması daha uzun zaman alabilir. Bu işlem sırasında ekolojik bir zarar etkisi ortaya çıkmaz.

İlgili Kavramlar:
Biyolojik Olarak Parçalanabilir (Biodegradable), Kompostlama (Composting), Biyoplastik (Bioplastic) Yenilenebilir Hammaddeler (Renewable Raw Materials) Mikroorganizmalar (Microorganisms)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL

Kaynak:
www.dictionary.com/browse/b...