Karbonsuzlaştırma (Türkçe)

Elektrik, sanayi ve ulaşımla ilişkili karbondioksit emisyonlarının azaltıldığı veya ortadan kaldırıldığı süreçtir.

Decarbonization (English)

The process by which carbon dioxide emissions associated with electricity, industry, and transport are reduced or eliminated.

Dekarbonisierung (-e) (Deutsch)

Der Prozess, mit dem CO2-Emissionen im Zusammenhang mit Strom, Industrie und Verkehr reduziert oder beseitigt werden.

Açıklama:

İklim değişimi ve küresel ısınma gibi günümüzün önemli çevre olaylarının baş sorumlusu olan fosil yakıtlardan kısa sürede uzaklaşmak, karbonsuzlaştırma çalışma alanına girmektedir. Konu, 2015 yılında birçok ülkenin imzaladığı Paris İklim Konferansı'nın ana hedefini oluşturmaktadır. Karbonsuzlaştırmanın başarılı olması için, kamunun, özel sektörün ve tüm toplumun, ulusal ve uluslararası alanda uyumlu ve istekli çalışması gereklidir.

İlgili Kavramlar:
Karbonsuzlaştırma (Decarbonization), İklim Değişikliği (Climate Change), Sera Gazları (Greenhouse Gases (GHG)), Karbon Ayakizi (Carbon Footprint), Azaltma (Mitigation)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
sciencebasedtargets.org/res...